Visar Projekt

Grävare tar harpade massor från ena lastbilen och tar sand från den andra, till rörgraven.

Med våra hjullastare klarar vi av att lossa de mest otympliga gods, som i det här fallet markrör som försiktigt balanseras på pallgafflar.

Täckning är ett vanligt förekommande uppdrag då de flesta byggnationer och rivningar behöver någon form av täckning av marken; antingen för planera marken inför byggnationen eller för att återställa efter en rivning för att exempelvis anlägga en grönyta.

På vintern har vi många uppdrag som rör vinterväghållning. Det är inte bara skottning och sandning som behövs på vägar och andra markytor, utan också bortskrapning av den snön som packats. Vår Volvo L70F, utrustad med en skopa, skrapar lätt bort hårt packad snö ända ner till asfalten.

Runt om i kommunen lagar vi vägar och gårdsplaner där marken har satt sig och skapat ojämnheter eller där asfalten gått sönder.

I Torpshammar bygger vi nya vägar till och inom en ny täkt som inom kort kommer att öppna.

Vårt godsekipage kör mellan Luleå i norr och Norrköping i söder åt Transbothnia.

Vårt gods omfattar bl.a. returpant, elektronikprodukter och virke.