Visar Material

Exempel på användningsområde:

Slitlager vägar

Kornen är mellan 0-18 mm.

Exempel på användningsområde:

Trädgårdsrabatter
Dekoration

Kornen är mellan 100-300 mm.

Exempel på användningsområde:

Sandlådor
Strand
Lekplatser

Kornen är mellan 0-4 mm.

Exempel på användningsområde:

Halkbekämpning
Betongtillverkning
Asfaltstillverkning

Kornen är mellan 2-4 mm.

Exempel på användningsområde:

Skyddslager kablar, rör etc.
Paddock
Dränering
Stensättning

Kornen är mellan 0-6, 0-8 mm.

Exempel på användningsområde:

Förstärkningslager
Husgrunder

Kornen är mellan 0-80 mm.

Exempel på användningsområde:

Betongtillverkning
Dränering

Kornen är mellan 16-32 mm.

Exempel på användningsområde:

Slitlager vägar

Kornen är mellan 0-18 mm.

Exempel på användningsområde:

Bärlager vägar

Kornen är mellan 0-40 mm.

Exempel på användningsområde:

Trädgårdsgångar
Halkbekämpning

Kornen är mellan 4-8 mm.

Exempel på användningsområde:

Plattsättning
Ytlager på ex. ridbanor och gångvägar

Kornen är mellan 0-4 mm.

Exempel på användningsområde:

Gräsmattor
Häckar
Rabatter

Kornen är mellan -

Exempel på användningsområde:

Trädgårdsgångar
Gårdsplaner
Betonggjutning
Dränering.

Kornen är mellan 8-16 mm.

Exempel på användningsområde:

Halkbekämpning

Kornen är mellan 0-8 mm.