Vårt godsekipage kör mellan Luleå i norr och Norrköping i söder åt Transbothnia.

Vårt gods omfattar bl.a. returpant, elektronikprodukter och virke.