På vintern har vi många uppdrag som rör vinterväghållning. Det är inte bara skottning och sandning som behövs på vägar och andra markytor, utan också bortskrapning av den snön som packats. Vår Volvo L70F, utrustad med en skopa, skrapar lätt bort hårt packad snö ända ner till asfalten.