Är du fastighetsägare eller annan markansvarig och i behov av att få den packade snön bortskrapad från gångbanor, parkeringar eller andra markytor? Vi hjälper dig!

Kontakta oss idag för ett kostnadsförslag! Beroende på ytans omfattning är vår normala inställelsetid 1-3 vardagar*.

Fr. 650 kr ex. moms

* Vid, och direkt efter, ett snöfall prioriteras plogning och väntetiden kan öka med upp till 14 dagar.