Behöver Du hjälp med materialplanering inför ditt husbygge eller renovering? Vi kan hjälpa dig med bl.a. planering, beräkning av materialåtgång och leverans.

I uppdraget nedan ville kunden höja upp marknivån för att slippa trapporna och få en luftig trädgård med uteplats. 

I vårt förslag höjde vi marken så att grunden doldes och tog bort de gamla äppelträden, vinbärsbuskarna och trädgårdslandet för att ersätta detta med en ny fräsh gräsmatta, en häck för insynsskydd och en uteplats av betongplattor som omringats av trädgårdsbelysning och några plantor.

Materialåtgången blev

11 ton Singel 8-16
2 ton Kattskallar
56 ton jord
7 ton Fyllnadssand
7 ton Stenmjöl 0-4