Täckning är ett vanligt förekommande uppdrag då de flesta byggnationer och rivningar behöver någon form av täckning av marken; antingen för planera marken inför byggnationen eller för att återställa efter en rivning för att exempelvis anlägga en grönyta.