Exempel på användningsområde:

Trädgårdsgångar
Halkbekämpning

Kornen är mellan 4-8 mm.