Exempel på användningsområde:

Plattsättning
Ytlager på ex. ridbanor och gångvägar

Kornen är mellan 0-4 mm.