Exempel på användningsområde:

Bärlager vägar

Kornen är mellan 0-40 mm.