Exempel på användningsområde:

Trädgårdsrabatter
Dekoration

Kornen är mellan 100-300 mm.