Exempel på användningsområde:

Förstärkningslager
Husgrunder

Kornen är mellan 0-80 mm.