Exempel på användningsområde:

Skyddslager kablar, rör etc.
Paddock
Dränering
Stensättning

Kornen är mellan 0-6, 0-8 mm.