Exempel på användningsområde:

Halkbekämpning
Betongtillverkning
Asfaltstillverkning

Kornen är mellan 2-4 mm.