Exempel på användningsområde:

Halkbekämpning

Kornen är mellan 0-8 mm.