Beräkna materialåtgång

Längd Bredd Höjd/Djup = Kbm ≈Ton sten ≈Ton jord

Ange mått i meter. Vid decimaler, använd punkt (ex: 10.25). Observera att detta endast är en ungefärlig beräkning och kan skilja sig mellan specifika produkter. Vikten är baserad på torrt material.

Beställ material

För att se exempel på hur materialet används, klicka här för att öppna bild. (Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna filen).


Mark Pris/ton
Plattsättning  Stenmjöl 0-4 221 kr  12 ton 14 ton
Halkbekämpning/Grusgångar  Makadam 4-8 273 kr  12 ton 14 ton
Grusgångar/Dränering  Singel 8-16 215 kr  12 ton 14 ton
Ytlager väg  Väggrus 0-18 214 kr  12 ton 14 ton
Ytlager väg  Asfaltskross 0-18 181 kr  12 ton 14 ton
Vägfyllnad  Bärlager 0-40 188 kr  12 ton 14 ton
Byggnation
Rörgravar  Makadam 0-8 221 kr  12 ton 14 ton
Dränering  Finsingel 16-32 211 kr  12 ton 14 ton
Grundfyllnad  Fyllnadsgrus 0-80 183 kr  12 ton 14 ton
Utfyllnad  Fyllnadssand 229 kr  12 ton 14 ton
Övrigt
Dekoration  Kattskallar 274 kr  12 ton 14 ton
Halkbekämpning  Saltsand 349 kr  12 ton 14 ton
Halkbekämpning  Sandningssand 260 kr  12 ton 14 ton
Sandlåda/Strand  Sand 0-4 213 kr  12 ton 14 ton

Materialen är sorterade på de vanligaste användningsområdena och kan även passa in under annan kategori. Observera att fraktionerna kan ha en felmarginal på 10-15%. För andra material eller kvantiteter, kontakta oss för pris. Transport inom zon 1 ingår i angivna priser. Vid större kvantiteter och/eller markarbete i kombination med materialbeställning, kontakta oss för offert. Samtliga priser anges inkl moms.


Önskad leveransdag (Tidigast leveransdag nästa vardag. Önskas leverans idag, ring 060-12 39 90)

Beställare (Faktureringsadress)

Namn:

Person/Org.nr:

Adress:

Postadress:

Din e-post

Telefon dagtid

Leveransadress (om annan än faktureringsadress)

Adress:

Ort:

Ev extra meddelande (ex. vägbeskrivning)

Jag har läst villkoren och godkänner härmed denna beställning.

Recensera