Exempel på användningsområde:

Slitlager vägar

Kornen är mellan 0-18 mm.

Exempel på användningsområde:

Halkbekämpning
Betongtillverkning
Asfaltstillverkning

Kornen är mellan 2-4 mm.

Exempel på användningsområde:

Förstärkningslager
Husgrunder

Kornen är mellan 0-80 mm.

Exempel på användningsområde:

Bärlager vägar

Kornen är mellan 0-40 mm.

Exempel på användningsområde:

Trädgårdsgångar
Halkbekämpning

Kornen är mellan 4-8 mm.

Exempel på användningsområde:

Plattsättning
Ytlager på ex. ridbanor och gångvägar

Kornen är mellan 0-4 mm.