Exempel på användningsområde:

Trädgårdsrabatter
Dekoration

Kornen är mellan 100-300 mm.

Exempel på användningsområde:

Trädgårdsgångar
Gårdsplaner
Betonggjutning
Dränering.

Kornen är mellan 8-16 mm.