Exempel på användningsområde:

Gräsmattor
Häckar
Rabatter

Kornen är mellan -