Exempel på användningsområde:

Sandlådor
Strand
Lekplatser

Kornen är mellan 0-4 mm.

Exempel på användningsområde:

Skyddslager kablar, rör etc.
Paddock
Dränering
Stensättning

Kornen är mellan 0-6, 0-8 mm.

Exempel på användningsområde:

Halkbekämpning

Kornen är mellan 0-8 mm.