Exempel på användningsområde:

Betongtillverkning
Dränering

Kornen är mellan 16-32 mm.